Diagnostiek

Wat?

Een grondig psychodiagnostisch onderzoek is vaak erg belangrijk om een passende begeleiding op te starten of om de 'puzzelstukjes' eindelijk in elkaar te doen vallen. Het kan zijn dat er tijdens therapie standaard al een aantal screenings worden afgenomen, maar soms blijkt dit onvoldoende. Een degelijk onderzoek kan ervoor zorgen dat je jezelf beter leert kennen en er een meer gerichte behandeling kan plaatsvinden. 

Welke onderzoeken?

Je kan bij Het Mensenhuis terecht voor verschillende kortdurende onderzoeken. Dit kan gaan om een intelligentie-onderzoek, een neuropsychologisch onderzoek, of bijvoorbeeld het objectiveren van zorgen rond aandacht en concentratie. 

Samen bekijken we op welke gebieden jij klachten ervaart of vragen rond hebt, en stellen we een testbatterij op maat samen.

Procedure

Wil je graag een diagnostisch onderzoek laten uitvoeren of raadt je huisarts dit aan, dan starten we met een intakegesprek om de klachtgebieden in kaart te brengen. Dit gesprek wordt gevolgd door de testing zelf. Dit deel kan bestaan uit verschillende methodieken, zoals het uitvoeren van een test op papier of op de computer, een gesprek, vragenlijsten, het beantwoorden van kennisvragen enzovoort. De duur van het effectieve onderzoek is afhankelijk van jouw vraag en kan één of meer dagdelen in beslag nemen.

Wanneer de testing heeft plaats gevonden, wordt er van het onderzoek een verslag geschreven. Je wordt opnieuw uitgenodigd om dit verslag samen door te nemen, je resultaten te overlopen en een gericht advies geformuleerd te krijgen. Indien je dit wenst, krijg je ook een kopie mee van het onderzoeksverslag.

© 2018 by Het Mensenhuis (0713.455.586)